Valetudo

Onze studievereniging

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 3 functies. Voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het dagelijks bestuur wordt zo genoemd omdat zij de alle dagelijkse taken voor hun rekening nemen en de uiteindelijke beslissing maken.

Voorzitter

De taken van de voorzitter zijn het dagelijks bestuur van de vereniging, controle van de documenten, communicatie met begeleidende docenten en het zijn van de eindverantwoordelijke.

Secretaris

De taken van de secretaris zijn het notuleren van de vergaderingen, agenda’s maken voor deze vergaderingen, aanwezigheid bijhouden en zorgen dat iedereen zich aan de statuten houdt.

Penningmeester

De taken van de penningmeester zijn het bijhouden van de financiën en het maken van begrotingen. De penningmeester zorgt ervoor dat de tent niet failliet gaat.

Het Dagelijks bestuur

Draaiboeken

Deze commissie organiseert het introductiekamp en/of de introductiedagen voor de aankomende eerstejaars studenten.

Sponsoring

Deze commissie houdt zich bezig met het ophalen van geld of materialen, door middel van het aangaan van sponsorcontracten.

MaWoEx

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van masterclasses, workshops en excursies. De activiteiten zijn van educatieve aard en dus een toevoeging op het reguliere schoolprogramma.

FeBoVa

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten die studenten met elkaar in verbinding brengt, zoals feesten, borrels en vakanties.